Kineziologie metoda One Brain
Kineziologie One Brain je alternativní metodou pro řešení příčin zdravotních, psychických , vztahových a výchovných problémů.

Nabízí možnost uvědomit si podstatu problému a tím otevřít cestu k jejímu vyřešení. Odstaňuje stres vzniklý na základě prožitků z dětství, dospívání i dospělosti. Zbavuje různých závislostí, úzkostí, fobií, strachu a účinně napravuje poruchy učení. Zlepšuje vlastní sebehodnocení a sebedůvěru.

Název metody One Brain (jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá a levá mozková hemisféra spolu dokonale spolupracují.

Levá hemisféra souvisí s logikou - analyzuje, podrobně rozebírá, hodnotí, časově se orientuje, kontroluje a řídí, nese odpovědnost za naše systémy přesvědčení, chápe strach a je nositelkou mužské energie.

Pravá hemisféra vnímá obraz holisticky – jako celek, je nositelkou našich uměleckých schopností, vnímá prostor – nikoli čas, pracuje s obrazy, s barvami, se symboly, nehodnotí, vnímá neomezeně a nezná strach, je nositelkou ženské energie.

Do lidského mozku se ukládají po celý život informace, prožitky a vzpomínky po vrstvách a hromadí se v jedné mozkové oblasti. Je prokázáno, že negativní zážitky (příp. stres) mohou omezit účinnost mozku.  Když se pak opět objeví stejná či podobná situace, jako již byla v minulosti, a vyvolá v nás stres, jednáme podle již naučeného vzorce chování. Mezi mozkovými hemisférami začne váznout komunikace, čímž může docházet ke vzniku různých poruch.  Při diagnostikování problému se vychází ze skutečnosti, že negativní zážitky vytváří zablokování proudění energie jak v mozku, tak i v té části těla, kterou příslušná oblast mozku řídí. Metoda One Brain nám umožňuje vyhledat tyto stresové události a pomocí jemných technik je zpracovat tak, aby nás tyto události již nestresovaly.

Kineziologie je nauka o pohybu, jejíž základy vypracoval v 60. letech Dr. Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocení své léčby.  Během několika let vzniklo z  těchto základů mnoho různých odvětví. Zakladateli této metody se stali v 80. letech američané Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway. K nám se tato metoda dostala díky paní Carol Ann Hontz, která kineziologii rozšířila po celé střední a východní Evropě.

Metoda je uznávána psychology, učiteli i lékaři na celém světě.

Jsem absolventkou 10 stupňů této metody u Miloslavy Rutové a holandské lektory Alie Relker. S metodou pracuji od roku 2005. Zaujala-li Vás tato metoda a chcete si přijít sami vyzkoušet její pozitivní účinky, můžete mne kontaktovat na email:

KatkaPio@seznam.cz nebo bylinkakatka@seznam.cz anebo na tel. čísle 723 806 779. (Studio Sluneční anděl, Sedláčkova 209/16 Plzeň - vnitřní město)

Cena jednoho sezení v délce 1 - 1,5h je 500kč.