OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

Objednávka vytvořená Kupujícím na stránkách Bylinka-Katka.cz je považována za závaznou, potvrzením tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU. Kupující je o úspěšném uzavření objednávky informován e-mailem a  v případě nejasností je  neprodleně kontaktován. Potvrzením objednávky ze strany Bylinka-Katka.cz vzniká mezi internetovým obchodem Bylinka-Katka.cz  a Kupujícím řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníku. Veškeré dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem Bylinka-Katka.cz.

Kupující musí do objednávky uvést následující údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefon.

Všechna tato data jsou chráněna před zneužitím třetí osobou. Veškeré údaje získané od Kupujících jsou použity výhradně k uskutečnění obchodu.

Dodací lhůta u zboží na objednávku je 5-10 dní, podle data přijetí objednávky od Kupujících. V případě nedodání některého z objednaného zboží, je Kupující neprodleně kontaktován. V případě nedodržení dodacích podmínek má Kupující právo zrušit objednávku a to písemnou formou na e-mailovou adresu prodávajícího.

Pokud je Kupující s dodaným zbožím z jakéhokoliv důvodu nespokojen  (nevhodný odstín, nevyhovující typu pleti, apod.) může ho do 1 měsíce od dodání vrátit.

Podmínky vrácení peněz: obsah výrobku nesmí být spotřebován více než z 1/3 a obal + obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození, které nemohlo vzniknout běžným užíváním výrobku k účelu, k němuž byl vyroben).  Před vrácením zboží Kupující zašle informační e-mail. Zboží spolu s kopií dokladu o koupi Kupující odešle na adresu: Kateřina Piorecká, Tř. 1. Máje 265, Horní Bříza, 331 12 jako doporučenou zásilku (balíček). Nezasílejte zboží na dobírku. Po obdržení a kontrole vráceného zboží jsou peníze Kupujícímu vráceny zpět bankovním převodem nejpozději do 2 pracovních dnů. Poštovné se nevrací.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím,prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a nál. zá. č 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je přdmětem sporu.

 

Doručení takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřbitelskéoh sporu zahájeno. ČI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

 

Od momentu vyrozumění je prodáající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČI vyjádření ke skutečnostem uvedených v návrhu. Na základě podkladů pak ČI posoudí celý spor a přpraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČI tak nebude ve sporu rozhodovat –cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou opránvěni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště seznam přílušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod


http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.


http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

Cena poštovného a balného

Ke každé objednávce je připočtena částka odpovídající zvolenému způsobu platby za zboží.

  • Platba předem na účet bankovním převodem 65,- Kč
  • Zaslání zboží na dobírku 109,-Kč
  • při objednávce nad 1.250,- Kč poštovné neplatíte
  • platba předem na účet je nutná i při osobním převzetí zboží (termín předání po předchozí domluvě)

S každou zásilkou obdrží kupující prodejní doklad, který zároveň slouží i jako záruční list pro případnou reklamaci.

Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty v rámci ČR, zaslání do zahraničí není možné.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu přepravce (Česká pošta). Zboží je odesíláno vždy jako pojištěné pro adresáta. Před převzetím zásilky doporučuji zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen nebo nejeví známky neoprávněného vniknutí. Pokud dojde k poškození zboží, případně k odcizení, sepište s dopravcem ihned Reklamační protokol.

 

SMLUVNÍ POKUTY ZA NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku, nebude Kupujícím vyzvednuta a Česká pošta ji vrátí zpět Prodejci , bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží  (tzv. smluvní pokuta) v minimální výši 1.000,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou  předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat maximálně do 2 hod. od objednání.

 

Poslední změna obchodních podmínek 29.10.2011.